Båtpraktik

batpraktik

Här lär du dig hantera båten i olika situationer. Vi övar på tilläggning, manövrering, mörkernavigering, fyrsektorer, kompassen, sjökort, sjömanskap, lägesbestämning, Man-över-bordträning och förtöjning. Du måste bli godkänd på alla momenten för att få en godkänd kustskepparexamen. Självklart kan du gå båtpraktiken ändå som komplement till Förarbeviset.