VHF-kurs

vhf

VHF är en förkortning för Very High Frequency och är samlingsnamnet för radiokommunikation på 30-300 MHz på VHF-bandet. Det är ett enkelt sätt att kommunicera med sjöräddning, land och andra båtar, samtidigt som man kan ha mycket nytta av en VHF-mottagare även vad gäller exempelvis väderleksrapporterna som man kan ta emot genom den. Under utbildningens gång kommer du inte bara att få lära dig tekniken bakom VHF och varför det kan vara så viktigt att ha tillgång till utrusningen. Vi lär dig även morsealfabetet så att du vet hur du ska kunna sända och ta emot nödsignaler.

 

Varför VHF-kurs? Jo, enkelt uttryckt för din egen säkerhet när mobilens batterier laddat ur, du inte har täckning eller tappat telefonen över bord.